Biz Kimiz?

Günümüzdeki global ekonomi çerçevesinde, teknoloji, bilgi ve kaynaklar oldukça hızlı bir şekilde gelişmekte ve yer değiştirmektedir. Hızla değişen ihtiyaçlara ve yeniliklere uyum sağlamak firmaların gelişimi ve sürdürülebilir başarıları için oldukça önemlidir. Bu durum insan gücünü firmalar için en önemli kaynak olarak ön plana çıkartmaktadır. Firmaların başarısını ve bu başarılarının sürdürülebilir olmasını sağlayan şirketlerin içerisindeki doğru pozisyonlarda konumlandırılmış yetenekli liderler ve çalışanlardır. Doğru kişiler şirketine yön vermekte ve şirketlerin geleceğini belirlemektedir.

Bu yapının oluşturulması firmaların hedefleri doğrultusunda kurum kültürüne uygun olan kişilerin doğru pozisyonlarda çalışmasıyla orantılıdır. Firma içerisinde yanlış konumlandırılmış çalışan kısa bir sürede firmaya büyük maliyetler yüklemekte ve zaman kayıplarına sebep olmaktadır, aynı zamanda firma imajını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Talent Search Partners; firmaların arayışta olduğu yeteneklerin hızlı ve etkili bir şekilde bulunmasında kuruma özel çözümler sunmaktadır. Firmaların ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesinin ardından, kanıtlanmış etkili kaynak oluşturma yöntemleri kullanılarak uygun adaylara ulaşmaktadır. Yetkinlik bazlı mülakatlar ve kişilik envanter testleri ile adayları değerlendirerek, aranan nitelikteki insan kaynaklarını ihtiyaç duyan kurumlarla bir araya getirmektedir.